Privacy & ANBI

De Stichting Beheer VDG Blokzijl wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De Stichting Beheer VDG Blokzijl neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Stichting Beheer VDG Blokzijl zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel verwerkt de Stichting Beheer VDG Blokzijl mijn persoonsgegevens?

De Stichting Beheer VDG Blokzijl gebruikt de door u via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de organisatie van een evenement, het uitvoeren en/of verwerking van transacties en het versturen van nieuwsbrieven.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting Beheer VDG Blokzijl van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoon. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming draagt de Stichting Beheer VDG Blokzijl zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacy beleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen hebt over het privacy beleid van de Stichting Beheer VDG Blokzijl, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gebruikt de Stichting Beheer VDG Blokzijl cookies, en zo ja, waarvoor?

Ja, de Stichting Beheer VDG Blokzijl plaatst op uw computer een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij uw bezoek aan onze website. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Wij maken geen gebruik van diensten van derden  om advertenties aan u te tonen.

Onze dienstverlening en website optimaliseren

De Stichting Beheer VDG Blokzijl gebruikt alleen functionele cookies met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.

Hoe kan ik het gebruik van cookies aanpassen?

U kunt uw browser zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt, of dat u op hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De instellingen voor het beheer van cookies kunt u in de meeste browsers vinden onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’. De website van de Stichting Beheer VDG Blokzijl toont een cookie melding. Wanneer u verder surft op onze website zonder op de cookie melding te antwoorden, gaat u impliciet akkoord met het gebruik van cookies.

Kan de Stichting Beheer VDG Blokzijl de Privacy Policy wijzigen?

Ja, de Stichting Beheer VDG Blokzijl behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.

 

ANBI

1. Inleiding

De Stichting Beheer Vermogen Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, de Stichting,  is opgericht in 2013. De Stichting heeft tot doel om het pastorale werk in Blokzijl en het kerkgebouw aan de Breestraat 2 in Blokzijl in stand te houden en een bijdrage te leveren aan de  maatschappelijk/culturele doelen in Blokzijl en aan activiteiten die erop gericht zijn om het doopsgezinde erfgoed in Nederland en het bijzonder in de Kop van Overijssel levend te houden.

2. Het doel van de instelling

De Stichting realiseert haar doel door het beheren en exploiteren van het vermogen van de Stichting en door het doen van uitkeringen aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Blokzijl, hierna ook te noemen: “VDG”. Er is geen sprake van winstoogmerk, gestreefd wordt naar het minimaal in stand houden van het vermogen om de hierboven omschreven doelen te bereiken.

 3. Werkzaamheden van de instelling

De Stichting realiseert haar doel door het vermogen te beheren en jaarlijks een uitkering te doen aan de VDG.

4. Organisatie-structuur

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit 3 leden: voorzitter, secretaris en vice-voorzitter.  Er is geen personeel.

 5. Financiering en schenkingsbudget

Het bestuur heeft beleid ontwikkeld voor een verantwoorde en duurzame vermogensopbouw. Middels budget en realisatie vindt controle op de voortgang plaats. Het onderhoud van het kerkgebouw vraagt planning van onderhoud/restauratie. Het bestuur van de Stichting ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

6. Vermogens-beheer

De Stichting kan steeds over haar vermogen beschikken. Naast onroerende goederen zijn er aandelen en obligaties met een defensief beleggingsprofiel. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer.

7. Verantwoording

Naam instelling: Stichting Beheer Vermogen Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, Breestraat 2, 8356 DL  Blokzijl. Voor alle contact informatie zie de website www.doopsgezindblokzijl.nl. Kamer van Koophandel: nummer 57288046. Het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI is 852517658

8. Financiële verantwoording

De verkorte jaarrekening over het afgelopen boekjaar kunt u lezen op deze website.

Het bestuur van de Stichting beheer vermogen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente (VDG) en de kerkenraad van VDG streeft naar een bestuur volgens duidelijk vastgelegde en maatschappelijk aanvaarde beginselen.

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften door een externe accountant en staat op de website. Zie: Jaarverslag en Jaarrekening in het Nieuws.

Scroll naar boven