Stichting Beheer Vermogen Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl
Jaarverslag 2022

Algemeen

Het bestuur van de Stichting en de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente Blokzijl vergaderen 1x per maand. In 2022 is de personele bezetting van bestuur en kerkenraad gelijk.

Doopsgezinde gemeente Blokzijl

In dit verslag jaar heeft de Stichting weer de benodigde gelden gedoneerd aan de verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl voor het houden van de kerkdiensten. In totaal zijn er 12 kerkdiensten gehouden. De diensten worden door het jaar heen goed bezocht en is met rond de 15 bezoekers stabiel.

Voor het eerst na corona werd er weer een gezamenlijke maaltijd gehouden met leden, vrienden en de  vrijwilligers van ’t Lam Ontmoet aan het begin van het seizoen. In de adventstijd is er een adventsmaaltijd gehouden voor leden en vrienden. Beide activiteiten werden goed bezocht.

De Ringdag 2022 werd georganiseerd door Blokzijl met een tocht op een rondvaartboot vanuit Kalenberg.

In het verslagjaar 2022 heeft de doopsgezinde gemeente Blokzijl geen predikant in vaste dienst.

Het aantal leden is met 14 stabiel gebleven, het aantal vrienden bedraagt 13.

Beheer van bezittingen

De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl heeft de nodige aandacht gevraagd van de rentmeester en het bestuur van de Stichting. In 2023 zal naar verwachting de ruilverkaveling definitief worden afgerond  als het plan van toedeling is vastgesteld. De effecten portefeuille wordt deels beheerd door de Rabobank en voor een ander deel door het Menno Fund. In beide gevallen waren de resultaten qua rendement vergelijkbaar. Aan het kerkgebouw zijn kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Culturele activiteiten: het programma ’t Lam Ontmoet

Ook in 2022 heeft de commisie van ’t Lam Ontmoet weer een aantal activiteiten georganiseerd. Na corona zijn de bezoekersaantallen nog niet terug op het oude niveau. Verder zijn er 6 filmavonden georganiseerd die goed, zij het met een redelijk stabiel maar lager aantal bezoekers, werden bezocht.

De zomerexpositie in augustus werd wederom goed bezocht. Met de expositie is ’t lam open voor publiek gedurende de maand augustus en dat voorziet in een behoefte.

Overig gebruik kerkgebouw

In 2022 is de kerk vele malen gebruikt als trouwlocatie. Ook voor familie bijeenkomsten werd het  gebouw verhuurd.

Blokzijl, 29 september 2022

 

Verkorte jaarrekening 2022
20222021Delta
Baten
Algemeen€ 4.240€ 1.394€ 2.846
Opbrengsten beleggingen en bezittingen-€ 2.667€ 66.770-€ 69.437
Overige opbrengsten-€ 675€ 0-€ 675
Totaal opbrengsten€ 898€ 68.164-€ 67.266
Lasten
Gebouwen€ 14.730€ 17.511-€ 2.781
Algemene kosten€ 28.477€ 19.623€ 8.854
Kantoor kosten€ 12.349€ 9.399€ 2.950
Kosten beleggingen en bezittingen€ 11.220€ 10.292€ 928
Totaal lasten€ 66.776€ 56.825€ 9.951
Exploitatie resultaat-€ 65.878€ 11.339-€ 77.217

De resultaten van beleggingen worden rechtstreeks in het exploitatie resultaat meegenomen en verklaren  de grote verschillen bij de opbrengsten.

Recent nieuws

Scroll naar boven