Over ons

Dopen wat mondig is,
Spreken dat bondig is,
Vrij zijn in Christelijk geloven,
Daden gaan woorden te boven.

Doopsgezinden in Nederland

Een christelijke geloofsgemeenschap die bestaat uit kleine zelfstandige gemeenten waarin verbondenheid centraal staat. Doopsgezinden zetten zich in voor vrede in het klein én in het groot. We hechten waarde aan verdieping en persoonlijke geloofsvrijheid.

Geloof is persoonlijk. Het is van jou en jij bepaalt wat je gelooft en wat niet. Je hebt de vrijheid om te twijfelen, te bevragen en ter discussie te stellen. Maar dat is slechts het begin. Want we zijn een gemeenschap en daarin stellen we de vragen ook aan elkaar. In de ontmoeting komen we tot nieuwe inzichten. In het gesprek komen we verder. Ook komen we verder door wat we doen met die vragen, twijfels en antwoorden. Daarin zit ons geloof. Daden gaan woorden te boven.

Zijn er dan geen dingen waar doopsgezinden het over eens zijn? Misschien toch.

Doopsgezinden dopen alleen mondige mensen. We dopen mensen op basis van een zelf geschreven belijdenis. Mensen die die keuze zelf in volle overtuiging maken. En we gaan respectvol om met elders gedoopten. Je hoeft overigens niet gedoopt te worden om belijdenis te doen. En je bent onderdeel van de gemeenschap, ook als je niet gedoopt bent.

Doopsgezinden zijn in de kern geweldloos, in woord en daad. Streven naar vrede en gerechtigheid in de wereld zien we als een kerntaak. Overal op de wereld zijn doopsgezinden en we helpen waar nodig. En we leren van mensen overal op aarde.

We streven naar gelijkwaardigheid, ook in het ambt. Niet alleen was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland doopsgezind, ook speelt je sekse, geaardheid, huidskleur of overtuiging geen enkele rol in het ambt en/of om onderdeel te zijn van de gemeenschap.

De plaatselijke gemeente is de basis. Dat is de plek waar je met elkaar oploopt en elkaar bevraagt. En naar elkaar omziet. De plek waar je je geloof ontwikkelt en het allermeest gemeenschap bent.

Bron: doopsgezinden.nl

Submenu

menno simons45 1
Menno Simons 1496 - 1561
Het ware evangelische geloof kan niet sluimeren, het kleedt de naakten, het voedt de hongerigen, het troost de behoeftigen, het beschermt de behoeftigen, het dient degenen die het kwaad doen, het bindt dat wat gewond is, het is alle dingen geworden voor alle schepselen.
Scroll naar boven